versión en castellano  |  login

Catalunya Societat Civil - Xarxa de Relacions Professionals i Empresarials

FUNDACIÓ CATALUNYA SOCIETAT CIVIL
C/ Mallorca, 286, Pral.
08037, Barcelona
Telf: 93 207 47 62


Jacint Soler Padró
President Fundació Catalunya Societat Civil
tel. 629 345 674
jsp@bsp-abogados.com


David Escamilla
Vice President Fundació Catalunya Societat Civil
tel. 619 730 494
mail@davidescamilla.com